Засіданняатестаційноїкомісії ІІ рівняуправлінняосвіти, культури, молодітаспортуМонастириської міськоїради

5 та 6 квітня 2023 року проведено засідання атестаційної комісії ІІ рівня управління освіти, культури, молоді та спорту

Монастириської міської ради

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу 5 та 6 квітня 2023 року проведено засідання атестаційної комісії ІІ рівня управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради.

На засіданні атестаційної комісії було розглянуто питання відповідності займаним посадам педагогічних працівників, керівників та заступників закладів освіти, відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям і педагогічним званням, присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педагогічним працівникам закладів освіти.